نرم افزار همایش | مدیریت آنلاین کنفرانس| طراحی سایت همایش و کنفرانس | طراحی سایت جشنواره| ثبت نام و دریافت مقاله| پرتال همایش ها و کنفرانس ها| طراحی سایت کنگره
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.
کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.
امروز چهار شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

معرفی جشنواره چهارم

به روزهای پایانی سال 1390 می رسیم. سالی پربار برای عکاسی کشور. به همین دلیل دوربین.نت به عنوان اولین آژانس عکس خبری ایران قصد دارد با ایجاد فضایی زیبا و در خور نام عکاسان، امسال را با گنجینه ای پربار به پایان برساند. گنجینه ای از عکس های برتر‌سال کشور. تا این گنجینه بسیار گران‌بها سالیان سال به یادگار بماند . پس منتظر عکس های تمام عکاسان ایرانی در این مجموعه نفیس هستیم.

عکس‌های برتر جشنواره بعد از انتخاب در چندین نمایشگاه عکس روی دیوار می‌رود. بر روی وب سایت منتشر خواهد شد و در کتابی منتشر خواهد شد.